Üslü Sayılarda Kullanılan Formüller

Üslü sayılar (ifadeler) de bulunan en önemli özellikleri formül halinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu formülleri öğrendiğinizde üslü sayılarla ilgili soruları kolayca çözebileceksiniz.

(Pratik Üslü İfade Formülleri)

1) Tabanları Aynı Olan İki Üslü Sayının Çarpılması

Yukarıdaki formülde tabanlar aynı olduğundan üsler toplanmıştır.

2) Tabanları Aynı Olan İki Üslü Sayının Birbirine Bölünmesi

Yukarıda formülde de görüyorsunuz,tabanlar aynıysa üsleri birbirinden çıkarıyoruz bölme durumunda. Bu kadar basit.

3) Tabanları Farklı İki Sayının Çarpımında Ortak Üs Durumu

Yukarıdaki ifade ortak üsse sahip olduğundan hem a nın hem de b nin üssü aslında m dir. Yani bir sayıyı çarpanlarına ayırdığınızda, her bir çarpanın üssü, çarpanlarına ayrılan büyük sayının üssüile aynı olacaktır.

4) Tabanları Farklı İki Sayının Bölümlerinde Ortak Üs Durumu

İki sayının birbirine bölümünün üssü, ayrı ayrı bu sayıların üslerinin birbirine bölümüne eşittir.

5) Üslü Bir Sayının Parantezinin Üssü

Üslü sayının parantezinin üssünü almakla bu iki üssü birbiriyle çarpmak aynı sonucu verecektir. Yukarıda da bunu görebiliyorsunuz.

6) Diğer Önemli Üslü İfadeler Formülleri