Küpün Hacim Ve Alan Formülleri, Özellikleri Ve İngilizcesi

KÜP, tüm ayrıtları eşit uzunlukta olan 3 boyutlu bir geometrik cisimdir. Tüm yüzey alanları ve kenar uzunlukları da birbirine eşittir.

KÜPÜN HACİM FORMÜLÜ

HACİM = a x a x a = a3

KÜPÜN ALAN FORMÜLÜ

Bir küpte toplam 6 adet yüz vardır. 2 tane alt ve üst kapak, 4 tane de yanları düşünürseniz kolayca anlayabilirsiniz. Bu 6 yüzün her biri bir karedir ve 6 x a x a ile hesaplanabilir.

ALAN = 6a2

KÜPÜN İNGİLİZCESİ => CUBE kelimesidir (kiyub) diye okunur.

KÜPÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kenarları birbirine eşit olan yanal yüzeylerden oluşur
  • En boy ve yüksekliği aynıdır
  • 6 adet yüzü 16 adet köşegeni vardır