Karenin Çevre Ve Alan Formülleri

Karenin en önemli özelliği dört kenarının da birbirine eşit ve dik olmasıdır. Yani her kenarı eşit olan özel bir dikdörtgen de diyebiliriz kareye.

KARENİN ÇEVRESİ

Karenin bir kenar uzunluğu a olsun, o halde çevresini veren formül

Çevre = 4a olacaktır.

KARENİN ALANI

Karenin alanı kenar uzunluğunun karesi ile hesaplanır.

Alan = a2

KARENİN KÖŞEGEN UZUNLUĞU

İki eşit köşegeni vardır bunların herbirinin uzunluğu aşağıdaki formülle hesaplanır.

Köşegen Uzunluğu = a√2

KARENİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

  • Karenin dört kenarı da kesinlikle birbirine eşit uzunluktadır
  • Karenin köşegen uzunlukları eşittir
  • Karenin 2 köşegeni vardır
  • Toplam 4 köşesi ve 4 kenarı vardır
  • Kenarlar birbirine 90 derecelik açı ile bağlanır
  • Dörde bölündüğünde 4 adet ikizkenar dik üçgen oluşur