İkinci Dereceden Denklemin Çözüm Formülü

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözümünde diskriminant yöntemine ilişkin formül aşağıda verilmektedir.İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Aşağıdaki Gibidir

Bu denklemde a, b ve c birer katsayı ve x ise bilinmeyendir (bağımsız değişken).

Çözüm aşağıdaki formülle kolayca bulunabilir.

Burada iki adet kök olduğunu (yani çözüm olduğunu) unutmayınız bunlardan birincisi X1 olup, formülde + ile buluyoruz, diğeri X2 olup formülde — kullanarak buluyoruz. Formüldeki alt alta + / — işaretinin anlamı budur, biri X1 için diğeri X2 içindir.

Bu arada aşağıdaki formül diskriminantı verir. Diskriminant zaten formülde kök içinde kullanıldığından ayrıca D yazmaya gerek duymadık. Sadece bilginiz olsun diye aşağıya ekliyorum.