İki Sayının Toplamının Küpü Formülü

İki sayının toplamının parantez küpünü veren formül aşağıdaki gibidir. Önemli özdeşliklerden biri olan bu formülü kullanarak sadeleştirme veya birleştirme yapabilirsiniz. Matematikte çok sık kullandığımız özdeşliklerden biridir.

İki Sayının Toplamının Küpü Formülü (Özdeşliği)

Yukarıdaki özdeşliği çeşitli sadeleştirme sorularında ve trigonometrik açılımların ispatlanmasında kullanabileceğiniz gibi eğer iki sayının toplamının küpünü almaktan daha kolay olacaksa (Örneğin sayılardan biri 1 veya -1 ise çok kolay olur) kullanışlı olabilir.