İki Kare Farkı Formülü

Matematiksel işlemlerde ve özdeşliklerin sadeleştirilmesinde çok sık kullanılan iki kare farkı formülü aşağıdaki gibidir.

İKİ KARE FARKI FORMÜLÜ (ÖZDEŞLİĞİ)

Yukarıdaki formülün anlamı şudur: Bir a sayısının karesinden b sayısının karesini çıkarmakla, bu ikisi sayının toplamının parantezi ile farkının parantezinin çarpımı aynı sonucu verecektir.

Peki yukarıdaki matematik formülü ne işimizde yarayacak?

Bazı özel durumlarda iki büyük sayının önce karalerini almak ve sonra bunları birbirinden çıkarmak yerine basitçe bu iki sayının toplamı ve farkını çarpabiliriz. Hatta çoğu kez karşımıza çıkan sorularda bu sayıların toplam ve farkları çarpımı zihinden yapılabilir durumdadır.