Dairenin Alanı Formülü

Dairenin alanını veren formül aşağıdadır. Tıpkı çevre uzunluğunda olduğu gibi daire alanında da sabit bir sayı olan π sayısı kullanılmaktadır.

Dairenin Alan Formülü

Alan = π r2

Gördüğünüz gibi dairenin alanı π sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki dairenin alanı formülünde sadece yarıçapı bilmek yeterlidir zaten pi sayısı bir sabit olduğundan soruda verilecek veya 3 ya da 3,14 almanız istenecektir.