4. Sınıf Açılarına Göre Üçgenler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde açılarına göre üçgenleri öğreneceğiz. Üçgenleri açılarına göre sınıflandırırken üçgenlere ait köşelerin açılarına bakmamız gerekiyor. Daha önce ki derslerimizde de öğrendiğimiz üzere üçgende 3 farklı açı tipi vardı. Bunlar; dar açı, geniş açı ve dik açılardı. İşte üçgenleri de açılarına göre sınıflandırırken bu üç açı tipine göre adlandıracağız.

AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER
Açılarına göre üçgenler üç çeşittir.
Dar Açılı Üçgen: Bütün açıları 90 dereceden küçük (dar açı) olan üçgene dar açılı üçgen denir.
Geniş Açılı Üçgen: Açılarından biri 90 dereceden büyük (geniş açı) olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü geniş açı olur.
Dik Açılı Üçgen: Açılarında biri 90 derece (dik açı) olan üçgene dik açılı üçgen denir. Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü 90 derece olabilir.

Bu üçgenleri örneklerle açıklayalım.

dar

Üçgenlerimizin açılarının tamamı(50,60,70) 90 dereceden daha küçük olduğu için bu üçgen dar açılı üçgen olarak adlandırılır.

dik1

İkinci örneğimizde üçgenin bir açısı 90 dereceye eşit olduğu için bu üçgen dik açılı üçgen olarak adlandırılır.

geniş

 

 

 

Üçüncü örneğimizde görüldüğü üzere bir açısı 90 dereceden büyük olan bir açı olduğu için (120 derece) bu üçgen geniş açılı üçgen olarak adlandırılır.

 

Konumuzu biraz daha pekiştirmek adına farklı bir örnekle konumuza devam edelim. Aşağı da bize verilen cümleler eğer doğruysa “Doğru” yanlış ise “Yanlış” olarak boşluklara yazalım.

a) ………….. Bir açısı 90° olan üçgenlere geniş açılı üçgenler denir.

b) ………….. Bir üçgenin açıları sırasıyla 73°, 50°, 57° ise böyle üçgene dar açılı üçgen denir.

c) ………….. Bir üçgende bir açısının ölçüsü 92° ise bu üçgene geniş açılı üçgen denir.

a) Konumuzu anlatırken de öğrendiğimiz üzere eğer üçgenin bir kenarı 90°’ye eşitse bu üçgen dik açılı üçgen olarak adlandırılıyordu. Öyleyse bu açıklama “Yanlış” olacaktır.

b) 73, 50 ve 57 derecelerinin hepsi 90 dereceden küçük olduğu için bu üçgene dar açılı üçgen denir. Öyleyse bu açıklama “Doğru” olacaktır.

c) 92 derece 90 dereceden büyük olduğu için bu tür üçgene geniş açılı üçgen denir. Öyleyse bu açıklama “Doğru” olacaktır.

 

Konumuzun bu kısmına kadar açılarına göre üçgenlere adlandırmayı öğrendik. Birazda üçgenin açılarını bulmayı farklı örneklerle pekiştirelim. Üçgenler hakkında unutmamamız gereken en önemli bilgi, üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180°’ye eşittir.

11111

Biz bir üçgenin iç açıları toplamının 180° olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyor ki, s(K) + s(L) + s(C) = 180°’dir.

s(K) + s(L) = 80° + 63° = 143° 180° — 143° = 37° s(C) = 37° olarak bulunur.

 

12

 

 

 

 

s(P) + s(M) + s(Y) = 180° olması gerekmektedir.

s(P) + s(M) = 120+35 = 155° 180°-155°= 25° s(Y) = 25° olarak bulunur.

 

1212

s(A) + s(T) + s(P) = 180° olması gerektiğini biliyoruz

s(A) + s(T) = 56°+90° = 146° 180°-146° = 34° s(P)= 34° olarak bulunur.

 

Artık üçgenlerde açı çeşitlerini ve üçgenlerin açılarını nasıl bulacağımızı biliyoruz. O halde bu iki konuyu harmanlayabileceğimiz bir kaç örnek ile konumuzu tamamlayalım. Aşağıda boş bırakılan yerlere en uygun ifadeyi yazalım.

a) Bir dik açılı üçgende, dar açılardan birinin ölçüsü 43° ise diğer dar açının ölçüsü ……………. derecedir.

b) Bir üçgenin iki iç açısının ölçüleri toplamı 135° ise üçüncü açının ölçüsü ……………. derecedir.

a) Eğer bir üçgenimizin açısı dik açıysa o halde bu köşe 90°’dir. Diğer köşe 43° olduğuna göre 90°+43°=133°, diğer açı ise 180°-133°= 47° olacaktır.

b) Üçgenin üç açısının ölçülerinin toplamı 180° olduğunu biliyoruz. Eğer iki açısının toplamı 135° ise üçüncü açısını 180°-135° işlemiyle bulabiliriz. Bu da 45° yapmaktadır.

 

123

Yukarıda ki şekle göre verilmeyen açının ölçüsünü bulalım.

Verilen şekilde iki ışın doğrusal açı yapmıştır. Doğrusal açının da derecesi 180°‘dir. O halde 60°+62° = 122° yapacaktır. Bizden istenen açı ise 180°-122° = 58°’dir.

Evet arkadaşlar bugünlük öğreneceklerimiz bu kadar. İlerleyen derslerde görüşmek dileğiyle…

4.Sınıf Matematik Dikdörtgen Kare Ve Üçgen Konu Anlatımı

Sevgili öğrencilerimiz bu matematik ders anlatımında 4.sınıf matematik geometrik şekiller dikdörtgen kare ve üçgen konularını işleyeceğiz.

Dikdörtgen

Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan geometrik şekildir. Dört kenarı ve dört köşesi vardır. Tüm köşeler birbirine diktir.

Aşağıdaki dikdörtgenin kenarlarını birlikte isimlendirelim. E ve F köşeleri arasındaki kenarımızın ismi [EF] kenarıdır. F ve G köşeleri arasındaki kenarımızın ismi ise [FG] kenarıdır. G ve D köşeleri arasında kalan kenarın ismi ise [GD] kenarıdır. D ve E köşeleri arasında kalan kenar ise [DE] kenarıdır.

geometrik-s%cc%a7eklin-kenarlarini-isimlendirelim-4-sinif-mat

Dikdörtgenin Köşegenleri

Dikdörtgenin bir köşesinden karşı köşesine doğru uzanan doğru parçalarına dikdörtgenin köşegenleri denir. Bir dikdörtgende iki tane köşegen vardır ve bunların uzunlukları birbirine eşittir.

dikdo%cc%88rtgen-ko%cc%88s%cc%a7egenleri

Yukarıdaki dikdörtgenin köşegenleri olan [AN] ve [KT] nin uzunlukları birbirine eşittir ve |AN| = |KT| olarak gösterilir.


Kare

Dört kenarınının tamamı birbirine eşit olan geometrik şekildir. Tıpkı dikdörtgen gibi dört kenarı ve dört köşesi vardır. Aşağıdaki karenin kenarlarını tıpkı yukarıda yaptığımız gibi birlikte isimlendirelim.

A ve R köşeleri arasındaki kenarımız [AR] , R ve M köşeleri arasındaki kenarımız ise [RM] kenarıdır. M ve N köşeleri arasındaki kenarımız [MN]kenarıdır. Son olarak N ve A köşeleri arasında kalan kenarımız [NA] kenarıdır.

4-sinif-matematik-kare-dikdo%cc%88rtgen-ve-u%cc%88c%cc%a7gen

Karenin Köşegenleri

Tıoku dikdörtgen gibi karenin de köşegenleri vardır. Bu köşegenler birbirine eşittir. Aşağıdaki gösterime bakınız.

4-sinif-matematik-karenin-ko%cc%88s%cc%a7egenleri

Üçgen: Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekildir. Aşağıdaki üçgenin adı FNŞ üçgenidir ve fns%cc%a7-u%cc%88c%cc%a7gen şeklinde gösterilir. Kenarları tıpkı yukarıda yaptığımız gibi isimlendirebilirsiniz.

fns%cc%a7-u%cc%88c%cc%a7geni-4-sinif-mat

ÖNEMLİ NOT: Eğer bir kenar [AB] ile gösteriliyorsa bu kenarın uzunluğu |AB| ile gösterilir.

 


AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

Daha önceki derslerimizde 90 dereceden küçük açıların dar açı, 90 dereceden büyük açıların ise geniş açı olduğunu öğrenmiştik. Üçgenlerin kenarları da kendi aralarında açılar oluşturmaktadır.

u%cc%88c%cc%a7gende-ac%cc%a7ilar-o%cc%88rnek-anlatim

Gördüğünüz gibi tüm açıları dar açı olan (yani 90 dereceden küçük olan) üçgen dar açılı üçgendir.

dik-ac%cc%a7ili-u%cc%88c%cc%a7gen-4-sinif-matematik

Bir üçgende açılardan bir tanesi dik açı ise (90 derece) bu üçgen dik üçgendir.

4-sinif-matematik-genis%cc%a7-ac%cc%a7ili-u%cc%88c%cc%a7gen-o%cc%88rneg%cc%86i

Yukarıdaki üçgen ise geniş açılı bir üçgendir çünkü açılardan biri geniş açıdır.

 

SONUÇ OLARAK:


u%cc%88c%cc%a7genler-ve-u%cc%88c%cc%a7gen-c%cc%a7es%cc%a7itleri

 

Sevgili öğrencilerimiz 4.sınıf matematik üçgenler kare ve dikdörtgenler konu anlatımımızın sonuna geldik. Umarım ders anlatımımızı beğenirsiniz ve matematik dersini çok seversiniz.

4.Sınıf Matematik Açılar Konu Anlatımı

Sevgili öğrencilerimiz, bugünkü dersimizin konusu 4.sınıf matematik açılar. Bu derste açıları, açı çeşitlerini ve açıların özelliklerini öğreneceğiz.

AÇI Nedir?

Bir açı çizerek açının nasıl birşey olduğuna açıklık getirerek başlayalım.

ac%cc%a7inin-o%cc%88zellikleri

Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi açını kolları ve köşesi vardır. İki kol arasındaki açıklığa ise AÇI denir.

Kolunuzu bükerek bir açı oluşturabilirsiniz veya bir makası biraz açarak farklı ölçülerde açılar oluşturabilirsiniz.

ac%cc%a7ilar-4-sinif-matematik-konu-anlatimi

Açıların nasıl isimlendirildiğini yukarıda görüyorsunuz büyük harflerin üzerindeki köşeli şapkalar bunun bir açıyı gösterdiğini anlatıyor.

Açıları Nasıl Ölçeriz?

Açıları ölçmek için gönye denilen bir alet kullanılır. Gönye bize açının kaç derece olduğunu söyler. Açı ölçü birimi ise derecedir.

ac%cc%a7io%cc%88lc%cc%a7erle-nasil-ac%cc%a7i-o%cc%88lc%cc%a7u%cc%88lu%cc%88r

Yukarıda sırasıyla adım adım nasıl bir açıyı çizebileceğimizi görüyoruz. Öncelikle defterimize bir nokta çizelim bu nokta bizim açımızın köşesi olacaktır. Sonra gönyemizin düz kenarıyla bir açı kenarı çizelim. Sonra gönye üzerinde kaç derecelik açı çizmek istiyorsak ona göre bir nokta belirleyelim. Yukarıdaki şekil için 55 derecelik bir açı çizmek istiyoruz. O halde tam 55 derecenin olduğu noktayı işaretledik. Şimdi bu yeni nokta ile ilk noktayı birleştiren yeni bir açı kolu çiziyoruz. Böylece açımızı çizmiş olduk.

Dilerseniz bir başka örnek daha yapalım.

ac%cc%a7io%cc%88lc%cc%a7erle-ac%cc%a7ilarin-o%cc%88lc%cc%a7u%cc%88mu%cc%88-4-sinif-matematik

ac%cc%a7io%cc%88lc%cc%a7er-135-derecelik-ac%cc%a7i

 

Örnek Soru: Aşağıdaki ölçümlerden hangileri doğru, hangileri hatalıdır, açıklayalım.

farkli-o%cc%88lc%cc%a7u%cc%88lerde-ac%cc%a7ilar

a) Bu ölçüm hatalıdır gönyenin merkezi açının köşesine gelmelidir ve açının kollarından biri gönyenin düz kenarına paralel olmalıdır aksi halde açı tam olarak ölçülemez.

b) Bu ölçüm doğrudur açının köşesi gönyenin merkezindedir. ve kollardan biri de düz kenarına yatmıştır.

c) Bu ölçüm hatalıdır, açının kollarından hiçbiri gönyenin düz kenarına paralel değildir.

ç) Bu ölçüm doğrudur. Açının köşesi merkezdedir ve kollarından biri de paraleldir.


Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri

Ölçüsü 90 derece olan açı DİK AÇI dır. Eğer bir açının ölçüsü 90 dereceden büyükse bu açıya GENİŞ AÇI , eğer 90 dereceden küçükse DAR AÇI denir. Eğer açının ölçüsü 180 derece ise buna DOĞRU AÇI denir.

ÖRNEK: Aşağıda verilen farklı açıların ölçülerine birlikte bakarak DİK AÇI , DAR AÇI veya GENİŞ AÇI şeklinde sınıflandıralım.

4-sinif-matematik-o%cc%88lc%cc%a7u%cc%88lerine-go%cc%88re-ac%cc%a7ilar

 

ÖRNEK: Aşağıda verilen açıları inceleyip ölçelim ve derecelerine göre sınıflandıralım.

ac%cc%a7ilai-o%cc%88lc%cc%a7me-4-sinif-matematik


Sevgili öğrencilerimiz 4.sınıf matematik açılar konu anlatımımızınsonuna geldik. Bir sonraki ders anlatımımızda üçgen kare ve dikdörtgen ile bunların açı özelliklerini işleyeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın.