5. Sınıf Dörtgenler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Dörtgenler konusunu öğreneceğiz.

“Dört köşesi” ve “dört kenarı” olan kapalı geometrik şekillere dörtgen denir. Dörtgenler çeşitlerine göre kare, dikdörtgen, yamuk, paralelkenar dörtgen ve eşkaner dörtgen olarak sınıflandırılmaktadır.

Kare

Dört kenar uzunluğu bir birine eşit ve paralel olan dörtgendir. iç açılarının hepsi 90º’dir. Köşegenleri birbirine diktir. İç açıların toplamı 360º’dir.

Dikdörtgen

“Karşılıklı” kenar uzunlukları eşit ve paralel olan dörtgendir. iç açılarının hepsi 90º’dir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. İç açıların toplamı 360º’dir.

Paralelkenar

Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Karşılıklı olan açılar birbirine eşit ve iki kenar dar iki kenar geniş açıdır. İç açıları toplamı 360º’dir.

Eşkenar Dörtgen

“Bütün kenarları eşit”, “karşılıklı kenarları birbirine paralel” ve “karşılıklı açıları da birbirine eşit” olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Köşegenler birbirini dik keser. İç açıları toplamı 360º’dir.

Yamuk

“Sadece karşılıklı iki kenarı” birbirine paralel olan dörtgendir. İç açıları toplamı 360º’dir.

*** Aşağıdaki tabloda dörtgenlerin tüm özelliklerini gösterebiliriz.

Örnek: Aşağıdaki şekilde ABDE kare ve BCD eşkenar üçgendir. Buna göre AEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm:

ABDE bir kare ise tüm köşe açıları 90º’dir. BCD üçgeni de bir eşkenar üçgen ise tüm köşe açıları 60º’dir.

Üçgenin ve karenin [BD] kenarı eş olduğu için karenin bir kenar uzunlu ile eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu eşittir.

O halde biz ECD üçgeninin iç açılarını bulursak AEC’nin açı ölçüsünü de bulabiliriz. ECD üçgeni bir ikiz kenar üçgendir ve bir açısı (90+60) 150º’dir.

O halde diğer iki kenar 180-150 = 30

30/2 = 15º’dir.

E köşesi karenin bir kenarı olduğu için açısı 90º’dir. Ayrıca E köşesi AEC ve CED açılarından oluşmaktadır.

Yani AEC+CED = 90º’dir. Biz CED’nin 15º olduğunu bulmuştuk.

O zaman AEC+15 = 90º ise

AEC = 75º olacaktır.

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.