5. Sınıf Doğal Sayılarda Sıralama Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Doğal sayılarda sıralama konusunu öğreneceğiz.

Sayılar karşılaştırılırken basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı her zaman daha büyüktür.

Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.

Örnek: 6 504 703 ile 65 047 003 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm:

İlk olarak bize verilen sayıların basamak sayılarına bakmamız gerekmektedir. Çünkü basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür.

6 504 703 sayısında toplamda yedi tane sayı bulunmaktadır.

64 047 003 sayısında toplamda sekiz tane sayı bulunmaktadır.

O halde 64 047 003 sayısı 6 504 703 sayısından daha büyüktür. Bu ifade 64 047 003 > 6 504 703 şeklinde de gösterilebilir.

Örnek : 87 000 005 > 8Δ 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için Δ yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

Çözüm:

Konumuzda da öğrendiğimiz üzere iki sayıyı karşılaştırırken öncelikle basamak sayılarına bakmamız gerekiyor.

87 000 005 sayısında toplamda sekiz tane sayı bulunmaktadır.

8Δ 973 009 sayısında toplamda sekiz tane sayı bulunmaktadır.

Her iki sayıda eşit sayı bulundurmaktadır. O halde Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.

İki sayının da on milyonlar basamağında ki değerler eşittir. O zaman sırada milyonlar basamağında ki değerler bulunmaktadır. Bu basamakta 7 ve Δ bulunmaktadır. Bizden istenen ise Δ hangi değerleri alırsa 7’den daha küçük olur.

Δ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerlerini alırsa 87 000 005 sayısı 8Δ 973 009 sayısından daha büyük olur.

Örnek: Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’
yazınız.
(…) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(…) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(…) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.

Çözüm:

Şükran Öğretmenin söylediği sayı 701 403 469’dur. Ancak Murat’ın yazdığı sayı 71 403 469’dur.

O halde Murat istenen sayıyı doğru yazmamıştır.

Murat’ın yazdığı sayı 71 403 469’dur.

Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı ise; 7+1+4+0+3+4+6+9 = 34’tür.

Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değeri 1’dir. Bu basamak değerinde bulunan sayı ise 9’dur.

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.