5. Sınıf Çokgenler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Çokgenler konusunu öğreneceğiz.

En az üç açısı ve üç kenarı olan kapalı geometrik şekillere “çokgen” denir. Çokgenler kenar sayılarına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, … şeklinde adlandırılır.

Yukarıdaki geometrik şekillerin birer çokgen olup olmadığını inceleyelim.

1. Birinci şekil beş farklı doğru parçasından oluşuyor ve kapalı bir geometrik şekil olduğu için şekil bir çokgendir.

2. İkinci şekil üç farklı doğru parçasından oluşuyor ancak kapalı bir geometrik şekil olmadığı için şekil bir çokgen değildir.

3. Üçüncü şekil üç farklı doğru ve bir yaydan oluştuğu için bir geometrik şekil değildir.

4. Dördüncü şekil dört farklı doğru parçasından oluşuyor ve kapalı bir geometrik şekil olduğu için şekil bir çokgendir.


 

*** Çokgeni oluşturan doğru parçalarına “kenar”, kenarların birleştiği noktalara “köşe” denir. Kenarların arasında oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara “iç açı” denir.

Aşağıdaki şekilleri isimlendirelim ve elemanlarını belirleyelim.

Yukarıdaki şekli ABC üçgeni Yukarıdaki şekli KLMN dörtgeni
olarak isimlendirebiliriz. olarak isimlendirebiliriz.

*** Üçgenin 3 köşesi, 3 kenarı ve 3 iç açısı vardır.Dörtgenin 4 köşesi, 4 kenarı ve 4 iç açısı vardır.

*** Çokgenlerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına “köşegen” denir.

Örnek: Yukarıdaki çokgenlerin köşegenlerini çizerek belirleyelim.

Çözüm:

ABCD dörtgeninin PRS üçgeninin KLMNO beşgeninin

köşegenleri: köşegeni yoktur. köşegenleri:

[DB] ve [AC] [OM][OL][NK][NL] ve [MK]

Örnek: Aşağıdaki şekildeki ABCDEF çokgeni için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a) (…) [BD], bu çokgenin köşegenidir.
b) (…) Bu çokgenin 6 tane iç açısı vardır.
c) (…) [ED], bu çokgenin bir kenarıdır.
ç) (…) DEF, bu çokgenin bir iç açısıdır.

Çözüm:

a. B ve D açısı komşu olmayan iki köşe ve [BD] doğrusu bu iki köşeyi birleştirdiği için köşegendir.

b. A, B, C, D, E ve F açıları bu çokgenin iç açıları olduğu için çokgenin 6 tane iç açısı vardır.

c. [ED] doğrusu E ve D köşelerini birleştirdiği için bir kenardır.

ç. DEF doğruları E köşesini kapsadığı için bu çokgenin bir iç açısıdır.

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.

One thought on “5. Sınıf Çokgenler Konu Anlatımı”

  • sim says:

    hi