4.Sınıf Matematik Zaman Ölçüleri Problemleri Çözme

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde zaman birimleri ile ilgili problemler çözeceğiz. Burada yer alan tüm örnek sorular tamamen çözümlüdür ve açıklanarak çözülmüştür.

Örnek 1: Murat’ın abisi Emirhan 20 Ağustos 2010 da bir restoranda stajyer olarak çalışmaya başladı. Stajını, 3 hafta 5 gün sonra tamamlayan Emirhan’ın hangi tarihte stajyerliği bitmiştir?

Çözüm 1: Emirhan 3 hafta 5 gün boyunca staj yaptığına göre, bu zamanı güne çevirelim.

  • Bir hafta da 7 gün olduğuna göre 3 hafta 21 gündür.
  • 5 günüde toplarsak, Emirhan toplamda 26 gün staj yapmıştır.
  • 20 Ağustos tarihine 26 gün eklersek Emirhan’ın staj bitiş tarihini bulabiliriz.
  • 20+26 = 46 yapmaktadır. Ağustos ayı 31 gün sürdüğüne göre;
  • 46-31 = 15 gün Eylül ayı içerisine dahildir. O halde Emirhan 15 Eylül 2010 tarihinde stajını tamamlamıştır.

Örnek 2: Babası, Safiye için 2 Ağustos 2010 tarihinde bir bilgisayar satın aldı. Bilgisayarın garanti süresi 2 yıldır. Safiye için satın alınan bilgisayarın garanti süresinin biteceği tarihi bulunuz.

Çözüm 2: Bilgisayar 2 Ağustos 2010 yılında alınmış ve garanti süresi de 2 yıl ise 2010’a 2 eklediğimiz zaman garanti bitiş süresini bulabiliriz.

2010+2 = 2012, O halde garanti 2 Ağustos 2010 yılında bitecektir.

Örnek 3: Mayısın, ilk cuma gününün 3 Mayıs olduğunu düşününüz. Takvime bakmadan mayısın 2. cuma gününün ve 3. cuma gününün hangi tarihlere denk geleceğini bulunuz.

Çözüm 3: Takvimde her gün bir sonraki haftada ki tarihten yedi gün geridedir. Çünkü haftalar yedi günden oluşur. O zaman Mayıs ayının ilk cuma günü 3 Mayıs ise;

  • ikinci cuma günü 3+7 = 10 Mayıs
  • üçüncü cuma günü 10+7 = 17 Mayıs’a denk gelecektir.

Örnek 4: 14 Ocak 2010 tarihinden;

a) 7 gün öncesindeki tarihi,
b) 21 gün sonrasındaki tarihi,
c) 1 yıl sonraki tarihi bulunuz.

Çözüm 4

a) 14 Ocak 2010 tarihinden yedi gün önceki tarih; 14-7 = 7 Ocak 2010 tarihidir.

b) 14 Ocak 2010 tarihinden yirmi bir gün sonraki tarih; 14+21 = 35,

Ocak ayı 31 gün sürdüğüne göre 35-31 = 4 gün Şubat ayına devam edecektir.O halde 4 Şubat 2010 olacaktır.

c) 14 Ocak 2010 tarihinden bir yıl sonraki tarih; 2010+1 = 2011, yani 14 Ocak 2011 tarihidir.

Örnek 5: Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
a. 4 hafta 2 gün ………….. gün eder.
b. 2 yıl 3 hafta …………….. hafta eder.
c. 4 ay 2 hafta 3 gün …………….. gün eder.

Çözüm 5

a) Bir hafta yedi gündür. O halde dört hafta; 4×7 = 28 gün edecektir. 28+2 = 30 gün eder.

b) Bir yıl 52 haftadır. O halde iki yıl; 2×52 = 104 hafta edecektir. 102+3 =105 hafta eder.

c) Bir ay 30 gündür. O halde dört ay; 4×30 = 120 gün edecektir. Bir hafta yedi gündür. O halde iki hafta; 2×7 = 14 gündür. 120+14+3 = 137 gün eder.

Örnek 6: Aşağıdaki noktalı olan yerlere uygun sayıları yazınız.
a. 7 saat = ………… dakikadır. b. 1 saat 23 dakika = ……….. dakikadır.
c. 40 dakika = …………. saniyedir. ç. 90 dakika = …………. saniyedir.

Çözüm 6

a) Bir saat 60 dakikadır. O zaman yedi saat; 7×60 = 420 dakikadır.

b) Bir saat 60 dakikadır. O zaman bir saat 23 dakika; 60+23 = 83 dakikadır.

c) Bir dakika 60 saniyedir. O zaman 40 dakika; 40×60 = 2400 saniyedir.

ç) Bir dakika 60 saniyedir. O zaman 90 dakika; 90×60 = 5400 saniyedir.

Örnek 7: Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun değerleri bulun.

a. Saat 6.00’dan 1 tam 1/4 saat öncesi : ………….

b. Saat 12.05’ten 45 dakika sonrası : …………

c. 326 saniye = …………….. dakika ……….. saniye

ç. Saat 19.45’ten 1 saat 15 dakika öncesi : …………

Çözüm 7

a) Saat 6.00’dan bir saat öncesi 5.00’dır. 1/4 öncesini bulmak için önce bir saatin 1/4’ünü bulmamız gerekir. Bir saat 60 dakika olduğuna göre;

60:4 = 15

15×1 = 15 dakika yapmaktadır. O halde saatimiz 4.45’dir.

b) 12.05 saatinin dakika bölümüne 45 dakika eklememiz gerekmektedir.

05+45 = 50 dakika yapmaktadır. O halde saatimiz 12.50’dir.

c) 326 saniyenin içinde kaç tane dakika olduğunu bulmak için 60’a bölmemiz gerekmektedir. Çünkü bir dakika 60 saniyedir.

326:60 = 6 dakika yapacaktır. Kalan 6 ise saniyedir. O halde 326 saniye, 6 dakika 6 saniyedir.

ç) 19.45’ten 1 saat 15 dakikayı çıkarmamız gerekmektedir. 19’dan 1’i çıkarırsak 18 kalır. 45’den de 15’i çıkarırsak 30 kalır. O halde saatimiz 18.30’dur.

4.Sınıf Matematik Zaman ölçüleri konu anlatımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.