4. Sınıf Örüntü Ve Süslemeler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Örüntü ve Süslemeler konusunu öğreneceğiz.

Örüntü; belirli bir kurala ve düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisidir. Örüntüler eş yada benzer çokgenler kullanılarak oluşturulur.

Süsleme; Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir.
Süsleme oluşturulurken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullanılabilir. Burada en önemli husus çokgenler arasında boşluk kalmamasıdır.

Örneğin, üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün altıgenle, düzgün sekizgenle süsleme yapılabilir ancak beşgenle yapılamaz çünkü arada boşluklar kalır.

Bu tanımları bir de örnek üzerinde inceleyelim.

kare12

Yukarıda ki şekilde görüldüğü üzere gri ve kırmızı kareler boşluk oluşturmayacak şekilde bir süsleme oluşturmuş ve bir örüntü halini almıştır.

12

Yerlere döşenen fayanslarda da görüldüğü üzere karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeler kullanılarak birçok süsleme yapılabilir.

Örnek:

111

 

 

Yukarıdaki örüntü modelinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kare B) Dikdörtgen C) Dik üçgen D)Beşgen

11111

Görüldüğü bu şekilde hem bir kare hem de iki adet dikdörtgen bulunmaktadır.

111111

Bu şekilde de iki adet dik üçgen bulunmaktadır. Yani soruda belirtilen örüntü modelinde beşgen bulunmamaktadır.

2222

Şekilde de görüldüğü gibi her şekil kendinden önce gelen şekilden 4 kare daha fazla olarak ilerlemektedir. İşte bu durum örüntüye en güzel örnektir. eklemeler aynı noktalara olacak şekilde belirli bir sıra içerisinde artmaktadır.

 

Unutulmamalıdır ki Süsleme yapılabilmesi için, her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360 derece olması gerekmektedir. Bu durumu da bir örnekle açıklamak gerekirse;

qqq

Yukarıda ki örneklerde de görüldüğü üzere bir belirli şekillerin bir örüntü oluşturabilmesi için aralarında boşluk kalmaması ve şekillerin üst üste gelmemesi gerekliydi.

Her üç şekilde de bu durumlar sağlanmış ve son belirttiğimiz durum olan her bir köşede oluşan ölçülerin toplamı 360 derece şartını sağlamıştır.

4.Sınıf Matematik örüntü ve süslemeler konu anlatımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki 4.sınıf matematik konu anlatımında tekrar görüşmek dileğiyle.