3.Sınıf Matematik Sayıların Karşılaştırılması Konu Anlatımı

3.Sınıf matematik sayıların karşılaştırılması konusunda hangi sayının büyük hangisinin küçük ve hangisinin eşit olduğunu öğreneceğiz.

Sayıları Karşılaştıralım

Emre ve Selin birlikte kırlara çıkıp dolaşarak çiçek topladılar. Emre 25 çiçek toplarken Selin 34 çiçek toplamıştır. Size göre hangisi daha çok çiçek toplamıştır?

  • Emre 25 çiçek topladı
  • Selin 34 çiçek topladı

Selin, Emreden daha fazla çiçek toplamıştır. Çünkü 34 sayısı 25 den daha büyüktür.

Ağaç dikme yarışmasında sizin okulunuzdan 450 kişi, kardeş okulunuzdan ise 540 kişi katılmıştır. Hangi okuldan daha fazla kişi katılmıştır?

  • Okulunuzdan 450 kişi
  • Kardeş okuldan 540 kişi

540 sayısı 450 sayısından daha büyüktür. Bu yüzden kardeş okuldan ağaç dikme kampanyasına daha çok kişi katılmıştır.

Örnek: Merve “Çocuklar için Hikayeler” kitabını okumuş, Çetin ise “Çocuklar için Masallar” kitabını okumuştur. Merve ve Çetin’den hangisinin daha fazla sayfa kitap okuduğunu bulalım.

İki farklı kitabın sayfalarını karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür bulalım.

Çocuklar için Hikayeler kitabı 128 sayfaymış. Çocuklar için masallar kitabı ise 176 sayfa. Şimdi birlik onluk ve yüzlük tablosu yaparak bunları gösterelim.

 

Onluk taban bloklarıyla modelleyip karşılaştıralım.

Gördüğünüz gibi bu iki sayının yüzlükleri aynıdır. Yani ikisinde de birer tane yüzlük bulunmaktadır. Bu yüzden onluklara bakalım.

176 sayısının 7 tane onluğu varken 128 sayısının 2 tane onluğu vardır. Bu durumda 176 sayısı 128 sayısından daha büyüktür.

Buradaki “>” sembolü ile 7’nin 2’den büyük olduğunu gösteriyoruz ve “yedi büyüktür iki” şeklinde okunur.

Böylece 176 > 128 diyebiliriz. Yani 176 , 128’den büyüktür.

Benzer şekilde küçüktür işareti de kullanabilirdik.

Örneğin 2 olarak okunur.

128 ( yüzyirmi sekiz, yüzyirmi altıdan küçüktür.)

Sayıların Karşılaştırılmasında Kullanılan Semboller

Örnek: 27 ve 125 sayılarını karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür?

Çözüm: 125 > 27 yani 125 , 27 den büyüktür. Çünkü 125 ‘in basamak sayısı 27 den fazladır. Basamak sayıları daha fazla olan sayılar her zaman daha büyüktür. Bunu sakın unutmayın.

Örnek: 152, 67 ve 25 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Bu sayıların içerisinde en büyüğü 152 dir. Çünkü 152’nin basamak sayısı 3 tür.

67 ve 25 sayılarını karşılaştırırsak 67 sayısının onlar basamağının 25 den büyük olduğunu görürüz. Böylece 67 > 25 deriz.

Sonuç olarak 152 > 67 > 25 şeklinde sıralanırlar.

Örnek:

Sevgili öğrencilerimiz bir 3.sınıf matematik dersinin daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz dersimize katıldığınız için.