İki Sayının Farkının Karesi Formülü

5 İki sayının farkının parantez karesini veren formül aşağıdadır. Bu formül (a-b) nin karesi diye de okunur ve bilinir, oldukça sık kullanıldığından tüm öğrencilerimizin öğrenmesini tavsiye ederiz. İKİ SAYININ FARKININ KARESİ FORMÜLÜ Yukarıdaki işlemin özeti, a ve b iki reel sayı olmak üzere a ve b nin farklarının parantez karesi, …

Read More »

İki Küp Toplamı Formülü

31 İki sayının ayrı ayrı küplerinin toplamı,(iki küp toplamı açılımı da denir) iki küp toplamı olarak bilinmektedir. Aşağıdaki formülde iki sayının küplerinin toplamını özdeşlik yardımıyla kolayca hesaplayabilirsiniz. İKİ KÜP TOPLAMI FORMÜLÜ İki küp toplamını özdeşliklerin sadeleştirilmesinde, trigonometrik formüllerin sadeleştirilmesi veya birinin diğeri cinsinden yazılmasında kullanabilirsiniz. Küplerin toplamı matematikte sık kullanılan …

Read More »

İki Küp Farkı Formülü

10 İki sayının ayrı ayrı küplerinin farkını kolayca hesaplamamızı sağlayan formül aşağıda verilmeltedir. İKİ KÜP FARKI FORMÜLÜ (ÖZDEŞLİĞİ) İki sayının ayrı ayrı küpünü alıp hesaplamak ve birbirinden çıkarmak çok zor olabilir. Böyle durumlarda yukarıdaki iki küp farkı formülünden yararlanarak kolayca hesaplayabilir veya sadeleştirme işlemleri için yukarıdaki formülü kullanabiliriz.

Read More »

İki Kare Farkı Formülü

16 Matematiksel işlemlerde ve özdeşliklerin sadeleştirilmesinde çok sık kullanılan iki kare farkı formülü aşağıdaki gibidir. İKİ KARE FARKI FORMÜLÜ (ÖZDEŞLİĞİ) Yukarıdaki formülün anlamı şudur: Bir a sayısının karesinden b sayısının karesini çıkarmakla, bu ikisi sayının toplamının parantezi ile farkının parantezinin çarpımı aynı sonucu verecektir. Peki yukarıdaki matematik formülü ne işimizde …

Read More »

8. Sınıf Üslü İfadeler Konu Anlatımı

30 Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Üslü ifadeler konusunu öğreneceğiz. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına o sayının kuvveti ve bu tekrarlı çarpımın sonucunu bulmaya “kuvvet alma” işlemi dendiğini biliyoruz. Pozitif tam sayıların tek kuvvetleri de çift kuvvetleri de pozitif bir tam sayıdır. Negatif tam sayıların çift …

Read More »

8. Sınıf Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı

20 Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Çarpanlar ve katlar konusunu öğreneceğiz. Bir doğal sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılara o “doğal sayının çarpanları” denir. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara “asal sayılar” denir. Asal çarpan algoritmasında bölen sayılar, asal sayılardır. 72 tam sayısının çarpanlarını ve asal çarpanlarını çarpan ağacı ve asal çarpan algoritması …

Read More »

7. Sınıf Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Konu Anlatımı

8 Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunu öğreneceğiz. Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri Aşağıdaki fotoğraftaki birim küplerle oluşturulmuş yapının önden, arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümlerini kareli kağıda çizelim. Farklı yönlerden görünümleri ilişkilendirelim. Bu yapıda önden ve arkadan görünümler simetriktir. Soldan ve sağdan görünümler aynıdır.   …

Read More »

7. Sınıf Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı

8 Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Dönüşüm geometrisi konusunu öğreneceğiz. Düzlemsel Şekillerin Eş Olup Olmadığını Belirleme, Bir Şekle Eş Şekiller Oluşturma Biçimleri aynı, ölçüleri eşit olan düzlemsel şekillere “eş şekiller” denir. Kareli kağıda çizilmiş aşağıdaki şekilleri inceleyelim. Eş olan şekilleri belirleyelim. 2. ve 7. şekiller üst üste getirilirse tüm noktalar çakışır. 5. …

Read More »

7. Sınıf Çokgenler Konu Anlatımı

5 Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Çokgenler konusunu öğreneceğiz. Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az üç noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının birleşiminden oluşan kapalı şekillere “çokgen” denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılırlar. Üç kenarı olan çokgene üçgen, dört kenarı olan çokgene dörtgen, beş kenarı olan çokgene beşgen denir. Aşağıdaki çokgende A, B, …

Read More »