Dairenin Alanı Formülü

3 Dairenin alanını veren formül aşağıdadır. Tıpkı çevre uzunluğunda olduğu gibi daire alanında da sabit bir sayı olan π sayısı kullanılmaktadır. Dairenin Alan Formülü Alan = π r2 Gördüğünüz gibi dairenin alanı π sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Yukarıdaki dairenin alanı formülünde sadece yarıçapı bilmek yeterlidir zaten pi sayısı bir sabit olduğundan …

Read More »

Çemberin Çevresini Hesaplama Formülü

4 Çemberin çevresini hesaplamak için π (pi) sayısından yararlanırız. Pi sayısı π ile gösterilir ve yaklaşık olarak 3,14 olarak kabul edilir. Aslında virgülden sonraki kısmı sonsuza kadar uzayan bir sabit sayıdır. Çemberin Çevre Uzunluğunu Veren Formül ÇEVRE = 2.π.r   formülü ile hesaplanır. Burada küçük r harfi yarıçap uzunluğudur. ÖRNEK: Yarıçapı 7 metre …

Read More »

Üçgenin Alanını Hesaplama Formülü

6 Üçgenin alanını hesaplamak için taban alanı b yi, üçgenin bu tabana ait yüksekliği olan h ile çarpıp ikiye bölmemiz gerekmektedir. Oldukça basit bir işlemdir. Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır? Basit Formül Burada b yerine başka bir harf de kullanabilirdik. Yukarıda iki farklı üçgen tipi görüyorsunuz. Yükseklik tabanın dışına da düşebilir. …

Read More »

Logaritma Formülleri

18 Logaritma çalışırken veya soru çözerken ihtiyaç duyabileceğiniz logaritma formüllerini sizler için derledik. Umarım istifade edersiniz. Kısaca logartmanın ne olduğundan da bahsedelim, logaritma üs alma işleminin tersidir, yani logaritma işleminin sonucunda üssün kendisini elde ediyoruz. Yukarıdaki ifade bize ne diyor? X sayımız a tabanındaki sayının y’ninci kuvvetine eşittir fakat a sıfırdan büyük …

Read More »

İkinci Dereceden Denklemin Çözüm Formülü

1 İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözümünde diskriminant yöntemine ilişkin formül aşağıda verilmektedir.İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Aşağıdaki Gibidir Bu denklemde a, b ve c birer katsayı ve x ise bilinmeyendir (bağımsız değişken). Çözüm aşağıdaki formülle kolayca bulunabilir. Burada iki adet kök olduğunu (yani çözüm olduğunu) unutmayınız bunlardan birincisi X1 olup, …

Read More »

Köklü Sayıların Formülleri

10 Köklü sayıların (köklü ifadeler) pratik formüllerini aşağıda bulabilirsiniz, yazılıya hazırlık veya ders notunuza eklemek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki köklü sayı formülleri daha çok sadeleştirme ve birbiri cinsinden yazma işlemleri için kullanılmaktadır. Yukarıdaki köklü ifadeler formülleri en sık kullanılan formüllerdir. Bunları kullanarak köklü sayı sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz.  

Read More »

Üslü Sayılarda Kullanılan Formüller

32 Üslü sayılar (ifadeler) de bulunan en önemli özellikleri formül halinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu formülleri öğrendiğinizde üslü sayılarla ilgili soruları kolayca çözebileceksiniz. (Pratik Üslü İfade Formülleri) 1) Tabanları Aynı Olan İki Üslü Sayının Çarpılması Yukarıdaki formülde tabanlar aynı olduğundan üsler toplanmıştır. 2) Tabanları Aynı Olan İki Üslü Sayının Birbirine Bölünmesi …

Read More »

İki Sayının Toplamının Küpü Formülü

12 İki sayının toplamının parantez küpünü veren formül aşağıdaki gibidir. Önemli özdeşliklerden biri olan bu formülü kullanarak sadeleştirme veya birleştirme yapabilirsiniz. Matematikte çok sık kullandığımız özdeşliklerden biridir. İki Sayının Toplamının Küpü Formülü (Özdeşliği) Yukarıdaki özdeşliği çeşitli sadeleştirme sorularında ve trigonometrik açılımların ispatlanmasında kullanabileceğiniz gibi eğer iki sayının toplamının küpünü almaktan …

Read More »

İki Sayının Farkının Küpü Formülü

10 İki sayının farkının parantez küpünün formülü (açılımı) için aşağıdaki özdeşliği (formülü) kullanıyoruz. İki Sayının Farkının Küpü Açılımı Yukarıdaki açılımı özdeşliklerin sadeleştirilmesinde veya kolay yoldan hesaplama yapmak için her iki yönde (hangisi kolayınıza gelirse) kullanabilirsiniz.  

Read More »

İki Sayının Toplamının Karesi Formülü

17 İki sayının toplamının karesini veren formül aşağıdadır. Matematikte çok yaygın kullandığımız formüllerden biridir. Basitçe iki sayının toplamının parantez karesi, a nın karesi, artı a ve b nin çarpımının iki katı ve b’nin karesinin toplamına eşittir. İKİ SAYININ TOPLAMININ KARESİ Yukarıdaki formül matematikte en yaygın kullanılan özdeşlikler arasında yer almaktadır. …

Read More »