Dairenin Alanı Formülü

Dairenin alanını veren formül aşağıdadır. Tıpkı çevre uzunluğunda olduğu gibi daire alanında da sabit bir sayı olan π sayısı kullanılmaktadır.

Dairenin Alan Formülü

Alan = π r2

Gördüğünüz gibi dairenin alanı π sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki dairenin alanı formülünde sadece yarıçapı bilmek yeterlidir zaten pi sayısı bir sabit olduğundan soruda verilecek veya 3 ya da 3,14 almanız istenecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>