Çemberin Çevresini Hesaplama Formülü

Çemberin çevresini hesaplamak için π (pi) sayısından yararlanırız. Pi sayısı π ile gösterilir ve yaklaşık olarak 3,14 olarak kabul edilir. Aslında virgülden sonraki kısmı sonsuza kadar uzayan bir sabit sayıdır.

Çemberin Çevre Uzunluğunu Veren Formül

ÇEVRE = 2.π.r  

formülü ile hesaplanır.

Burada küçük r harfi yarıçap uzunluğudur.

ÖRNEK: Yarıçapı 7 metre olan bir çembersel pistin çevre uzunluğu nedir?

ÇÖZÜM: Pi sayısı rasyonel olarak 22/7 (yirmiiki bölü yedi) olarak da ifade edilir. Mutlaka 3,14 olarak almak zorunda değilsiniz. Aslında 22/7 kullanmak daha doğrudur.

Eğer pistin yarıçapı 7 metre ise bu çemberin çevresi

Ç = 2 x 22 /7 x 7 metre = 44 metre bulunacaktır.

Dikkat ederseniz, 22/7 kesrindeki payda, 7 ile çarpınca sadeleşti direkt 2 ile 22 yi çarptık ve sonucu bulduk.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>