MatematikVadisi / 8.Sınıf

8.Sınıf

8. Sınıf Veri Analizi Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Veri analizi konusunu öğreneceğiz. Histogram Bir veri dizisindeki değişikliklerin sınıflandırılması ve bunların dağılımının çubuklar ile gösterilmesine “histogram” denir. Histogram, sayısal tabloda gözlenemeyen gruplaşmaların daha kolay anlaşılmasını sağlar.   *** Histogram oluşturulurken verilerin kaç gruba ayrılacağı belirlenir. Veri grubunun açıklığı, seçilen grup sayısına bölünür ve aşağıdaki eşitsizlik dikkate alınarak grup genişliği için …

Read More »

8. Sınıf Geometrik Cisimler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Geometrik cisimler konusunu öğreneceğiz. Prizmalar Prizma tabanları, karşılıklı iki yüzü paralel ve eş olan çokgenlerdir. Dik prizmada, tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabana diktir. Dik prizmalar karşılıklı paralel yüz çiftlerine (tabanlarına) göre isimlendirilir. Örneğin, prizma dik ve tabanları düzgün altıgen ise prizma, “düzgün altıgen dik prizma” olarak adlandırılır. …

Read More »

8. Sınıf Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Eşitsizlikler konusunu öğreneceğiz. Dengede olma durumu “eşitlik” olarak ifade edilir. Eşitlik “=” sembolü kullanılarak gösterilir. Dengede olmama durumu “eşitsizlik” olarak ifade edilir. Eşitsizlik “<, >, ≤, ≥” sembollerinden biri kullanılarak gösterilir.   a < b (a küçüktür b), a≤b (a küçüktür ya da eşittir b) a > b …

Read More »

8. Sınıf Denklem Sistemleri Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Denklem sistemleri konusunu öğreneceğiz. a, b, c ∈ R , a ≠ 0, b ≠ 0 olmak üzere ax + by = c eşitliği bir denklemdir. x ve y bilinmeyenlerinin her ikisinin üssü de 1 olduğundan bu denklem birinci derecedendir. Ayrıca denklemde, x ve y gibi iki bilinmeyen bulunduğundan denklem iki bilinmeyenlidir. Bu …

Read More »

8. Sınıf Doğrusal Denklemler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Doğrusal denklemler konusunu öğreneceğiz. y = 2x – 1 doğrusal denkleminin grafiğini çizelim. Denklemin belirttiği grafiği çizmek için önce bir tablo oluşturalım. Tabloda x değişkenine farklı değerler vererek y değişkeninin alacağı değerleri bulalım. Bulduğumuz noktaları koordinat sisteminde gösterelim ve bu noktalardan geçen doğru grafiğini çizelim. (Doğrusal denklemlerin grafiğini çizerken en …

Read More »

8. Sınıf Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Eşlik ve benzerlik konusunu öğreneceğiz. Eş şekillerde, karşılık gelen kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşittir. Eş şekiller “≅” sembolü ile gösterilir. Benzer şekillerde karşılık gelen açı ölçüleri eşit fakat kenar uzunlukları orantılıdır. Benzer şekiller “≈”  sembolü ile gösterilir. Aşağıdaki geometri tahtasında oluşturulmuş şekilleri inceleyelim. Şekiller eş mi yoksa benzer mi …

Read More »

8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu öğreneceğiz. En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere “cebirsel ifadeler” denir. Cebirsel ifadelerde bir veya birden fazla sayıyı temsil eden harflere “değişken” ya da “bilinmeyen” denir. Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Bir …

Read More »

8. Sınıf Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Dönüşüm geometrisi konusunu öğreneceğiz. Şekil hangi nokta etrafında dönderiliyorsa o noktaya “dönme merkezi” denir. Dönme hareketi yapan cismin hangi yönde döndüğünü belirtmek için “saat yönü” veya “saat yönünün tersi” şeklinde ifadeler kullanılır. Döndürülen şeklin ilk ve son görünümü arasında oluşan açıya “dönme açısı” denir. Aşağıda verilen şekli …

Read More »

8. Sınıf Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Dik üçgen ve pisagor bağıntısı konusunu öğreneceğiz. Bir dik üçgenin dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bu bağıntıya “Pisagor bağıntısı” denir. Yukarıdaki bağıntıdan da anlaşılacağı gibi, iki dik kenarın karelerinin toplamı(a ve b kenarlarının karesi) hipotenüsün karesine (c kenarının karesi) eşittir. Aşağıdaki ABC üçgeninde verilenler yardımıyla …

Read More »

8. Sınıf Üçgenler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Üçgenler konusunu öğreneceğiz. Üçgende Yardımcı Elemanlar (Kenarortay, Açıortay, Yükseklik) Bir üçgende bir kenarın orta noktasını, karşısındaki köşeye birleştiren doğru parçasına, o kenara ait kenarortay denir. Bir üçgende üç kenarortay vardır. Kenarortaylar aynı noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin “ağırlık merkezi” denir ve “G” harfiyle gösterilir. Üçgenin ağırlık merkezi ve kenarortayları …

Read More »